Bloghttp://litvik.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskVybudujme si nové hlavné mesto Slovenska /4./ (litvik)Všeobecne sa považuje cestovný ruch v Slovenskej republike oproti susedným krajinám za menej rozvinutý aj na základe štatistických ukazovateľov. Oproti tomu Slovensko ponúka nádherné prírodné krásy a bohaté dejiny. Tieto možnosti sú z viacerých dôvodov málo využívané.Wed, 24 Oct 2012 11:36:23 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/311395/Vybudujme-si-nove-hlavne-mesto-Slovenska-4.html?ref=rssVybudujme si nové hlavné mesto Slovenska /3./ (litvik)Výhody administratívnej štvrte – vládnej štvrte - vládneho mestečka.   Administratívne štvrte – vládne štvrte – vládne mestečká v Európe a vo svete bežne v hlavných mestách existujú. Stavajú sa preto, lebo oproti „porozhadzovaným“ administratívnym budovám po celom hlavnom meste sú administratívne celky lacnejšie.Wed, 17 Oct 2012 11:32:20 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/310825/Vybudujme-si-nove-hlavne-mesto-Slovenska-3.html?ref=rssVybudujme si nové hlavné mesto Slovenska /2./ (litvik)Odhadovaný počet zamestnancov pre nové hlavné mesto SR. V predchádzajúcom príspevku /8.5.2012/ sme sa venovali skutočnosti – čo robí hlavné mesto, hlavným mestom. Pripomeniem, že hlavné mesto je dané  Ústavou SR a definované Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky.Tue, 09 Oct 2012 23:05:19 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/310174/Vybudujme-si-nove-hlavne-mesto-Slovenska-2.html?ref=rssVybudujme si nové hlavné mesto Slovenska /1./ (litvik)Spádová oblasť okolo súčasného hl. mesta a nového hlavného mesta SR.   Už pohľad na umiestnenie súčasného hlavného mesta SR – Bratislavy – na mape Slovenska naznačuje anomáliu. Toto mesto sa nachádza na hranici troch štátov – Slovenskej republiky, Rakúska a Maďarska /a cca 60 km ďalej sa nachádza štvrtý štát – Česká republika/.Wed, 03 Oct 2012 10:24:42 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/309540/Vybudujme-si-nove-hlavne-mesto-Slovenska-1.html?ref=rssVybudujme si nové hlavné mesto Slovenska. (litvik)Často sa v živote stretávame s porovnávaním. Porovnáme všetko možné a na základe tohto robíme uzávery. Porovnávanie je aj v rovine športovej, ekonomickej, kultúrnej, vzdelanostnej, v oblasti poľnohospodárstva, turizmu, zdravia a mnoho, mnoho iných.Wed, 26 Sep 2012 11:07:50 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/309010/Vybudujme-si-nove-hlavne-mesto-Slovenska.html?ref=rssNový- Nová vládna štvrť, nové hlavné mesto Slovenskej republiky. (litvik)Vážení priatelia, po prázdninových dňoch opäť  sme pri téme -nového hlavného mesta Slovenskej republiky. Sme novovznikajúca  iniciatíva - Priatelia nového hlavného mesta SR. Priebežne pripravujeme na túto tému potrebné  podklady  a postupne bude naša práca naberať  väčšiu  intenzitu a razanciu. Cieľ je jasný,  vybudovať novú vládnu štvrť  v súmestí - Sliač +Zvolen + Banská Bystrica.  Vzápätí pri tejto vládnej štvrti  vybudovať  mestkú  časť pre obslužní personál a ďalších záujemcov o bývanie v danej štvrti.Wed, 05 Sep 2012 10:57:31 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/307285/Novy-Nova-vladna-stvrt-nove-hlavne-mesto-Slovenskej-republiky.html?ref=rssVybudujme si novú vládnu štvrť, nové hlavné mesto Slovenska. (litvik)STREEDOS - novovznikajúca Spoločnosť priateľov nového hlavného mesta Slovenskej republiky.   Vybudujme si novú vládnu štvrť, nové hlavné mesto Slovenskej republiky. „Hlavné mesto - ktoré sú legislatívne podmienky na vznik hlavného mesta?" Niektorí občania ani netušia, niektorí tušia a mnoho ľudí aj vie - čo vlastne robí mesto hlavným mestom. Súčastné hlavné mesto Slovenskej republiky má legislatívnu oporu v dvoch hlavných dokumentoch -Tue, 08 May 2012 22:02:01 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/298119/Vybudujme-si-novu-vladnu-stvrt-nove-hlavne-mesto-Slovenska.html?ref=rssNová vládna štvrť, nové hlavné mesto Slovenskej republiky. (litvik) Prečo Bratislava nevyhovuje ako hlavné mesto Slovenska? Bratislava určitým spôsobom ako hlavné mesto Slovenska – je problém od samého začiatku a to od zániku Uhorska a vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov. 28. októbra 1918 v Prahe bola vyhlásená Česko-Slovenská republika. 30. októbra 1918 bola v meste Martin oficiálne ustanovená Slovenská národná rada, ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa.Tue, 01 May 2012 23:15:09 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/297606/Nova-vladna-stvrt-nove-hlavne-mesto-Slovenskej-republiky.html?ref=rssNová vládna štvrť. Nové hlavné mesto Slovenskej republiky. (litvik)V blogu / zo dňa 3.4.2012 / sú uverejnené niektoré mocenské centrá – hlavné mestá našich predkov. Tu sú stručne predstavené: - život našich predkov pred Samovou ríšou doteraz nie je podrobnejšie zmapovaný - Samova ríša – presné miesto moci doteraz nie je známe - Svätoplukova ríša – Veľká Morava – centrum moci sa odhaduje na Velehrad, Nitru, Bratislavu, Devín ...Tue, 24 Apr 2012 21:56:12 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/297088/Nova-vladna-stvrt-Nove-hlavne-mesto-Slovenskej-republiky.html?ref=rssNová vládna štvrť, nové hlavné mesto Slovenskej republiky. (litvik)Hlavné mestá Európy -     Európa má 47 štátov /v tom nejaké to kniežatstvo/, čo by znamenalo 47 hlavných miest. Väčšina je všeobecne známa, ale s niektorými by mnoho ľudí malo problémy a nemusí to byť ani menej známe ako napr. Moldavsko. Dosť ľuďom by dala zabrať aj odpoveď na veľmi známy štát, ktorým je napr. Švajčiarsko. Samozrejme, známa je Ženeva aj Curich, ale ani jedno z ních nie je hlavné mesto. Hlavné mesto Švačiarska je Bern. A keďže som spomínal Moldavsko - doplním že Kišinev je jeho hlavné mesto. Určite nie je pre nás absolútna nutnosť ovládať všetky hlavné hlavné mestá Európy, ale všeobecne je dobré byť zorientovaní. Táto znalosť - alebo neznalosť - sa týka viacmenej všetkých Európanov. Všeobecne si na základe mojich osobných skúseností dovolím tvrdiť, že naši ľudia v tomto smere majú väčší rozhľad, ako napr. Taliani, Francúzi, Nemci Angličania, Španieli ... Títo menovaní občania majú o svojej krajine vysokú predstavu a tento ich „stred sveta" im dosť často stačí. To je samozrejme ich vec.Thu, 19 Apr 2012 16:32:58 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/296606/Nova-vladna-stvrt-nove-hlavne-mesto-Slovenskej-republiky.html?ref=rssVybudujme si novú vládnu štvrť, nové hlavné mesto Slovenska. (litvik)Hlavné mestá sveta - Hlavných miest na svete je od 197 do cca 241. Tento rozdiel predstavuje hlavne metodika, čo  hlavné mesto vlastne je. Ak sa niektoré postkoloniálne dŕžavy počítajú pod USA, Anglicko, Farncúzsko ... tak počet je 197 /to číslo môže ovplyvniť vznik Južného Sudánu, takže +1/. Ale v určitých prípadoch si tieto postkoloniálne dŕžavy počínajú suverénne, majú svoje hlavné mestá a vtedy je 241 hlavných miest sveta /v prílohe je uvedená kompletná tabuľka/Sun, 08 Apr 2012 10:53:18 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/295617/Vybudujme-si-novu-vladnu-stvrt-nove-hlavne-mesto-Slovenska.html?ref=rssNová vládna štvrť, nové hlavné mesto Slovenskej republiky. (litvik)Svet v pohybe. Od "Veľkého tresku" /a možno aj skôr/ je celý vesmír - celý svet v pohybe. A nepochybne to bude tak aj ďalej. Ľudia - národy si hľadajú svoje miesto na svete, miesto kde podľa možnosti môžu bezpečne a plnohodnotne rozvíjať svoju existenciu. Ako dokazujú dejiny, ľudia sa v priebehu tisícročí z rozličných dôvodov sťahovali za lepším a bezpečnejším životom. V rámci toho si menili aj svoje mocenské centrum - svoje hlavné mesto.Tue, 03 Apr 2012 12:01:46 +0200https://litvik.blog.sme.sk/c/295219/Nova-vladna-stvrt-nove-hlavne-mesto-Slovenskej-republiky.html?ref=rss